אודות

מיוזיק, הינו אתר מוזיקה המעדכן מוזיקה חדשה בצורת פלייליסטים המתבססים על אתר הסרטונים "יוטיוב" וכן באמצעות חדשות, כתבות צבע, עדכוני הופעות ועוד.

רישיונות

בימים אלה (דצמבר 2018), מיוזיק נמצא בתהליך הסדרת רישיון מול אקו"ם, הארגון לשמירת זכויות יצירותיהם של מוזיקאים וכן על יצירות מתחומים שונים. האתר פועל על פי חוק ויתרה מכך, האתר פועל על מנת לקדם מוזיקאים.

תנאי שימוש

  1. מדיניות הגנת הפרטיות

מיוזיק יהיה רשאי להשתמש בפרטים שמסר משתמש במסגרת הירשמות לאתר מיוזיק או הצטרפות ו/או שימוש לשירותים שבאתר וכן בכל מידע שייאסף אודות דפוסי השימוש של המשתמש על ידי התחקות אחר השימוש באתר מיוזיק (לרבות באמצעות COOKIES) במקרים הבאים:

1.1. לצורך שיפור השירותים, המידע והתכנים שאתר מיוזיק ו/או צדדים שלישיים מציעים ו/או יציעו למשתמש באופן אישי ו/או לכלל ו/או לחלק ממנויי אתר מיוזיק.

1.2. על מנת ליידע את המשתמש בדבר מוצרים ושירותים שונים העשויים לעניין את המשתמש והנמכרים על ידי אתר מיוזיק ו/או על ידי צדדים שלישיים. במקרה זה אתר מיוזיק יהיה רשאי להביא לידיעת המשתמש מידע באמצעות:

1.3.1.כתובת מגורים או כתובת אחרת;

1.3.2. כתובת הדואר האלקטרוני שנמסרה על ידי המשתמש;

1.3.3. לצג הטלפון הסלולרי של המשתמש באמצעות שירות הודעות כתובות על צג הטלפון;

1.3.4. לתיבת הדואר הקולי של מכשיר הטלפון הנייד שברשות המשתמש , ככל שכל הפרטים הנ"ל יימסרו על ידי המשתמש בזמן הביקור באתר מיוזיק.

1.4. לצורך ניתוח ומסירת מידע סטטיסטי או אחר לצדדים שלישיים לרבות מפרסמים ובלבד שמידע כאמור לא יזהה את המשתמש אישית באופן שמי. ליצירת קשר עם המשתמש במקרה הצורך. לצורך תחזוקת השירות שניתן על ידי אתר מיוזיק. לצורך מעקב אחר הפעילות של המשתמש באתר מיוזיק בכפוף להוראות הסכם זה ובכפוף לכל דין.

1.5. אם יבקש המשתמש להפסיק לקבל מידע כלשהו מאתר מיוזיק בהתאם למפורט לעיל, יוכל לפנות בכל עת לאתר מיוזיק לכתובת האלקטרונית [email protected] ואתר מיוזיק ישתדל להיענות לפנייה.

1.6. אתר מיוזיק יעשה שימוש בפרטים הנמסרים על ידי משתמש בהתאם להוראות כל דין ולרבות הוראות חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א – 1981, וכן בהתאם להסכמות והאישורים הניתנים על ידי המשתמש בטופס ההצטרפות לאתר מיוזיק. אתר מיוזיק שומר לעצמו את הזכות לשנות ולעדכן מדיניות זו של הגנת הפרטיות.

1.7. בעת אישור אפליקציית הפייסבוק, המשתמש מצהיר כי הוא מכיר את תקנון השימוש ברשת פייסבוק לרבות תקנות פרסום על הקיר האישי וכי הוא פועל ומשתמש באפליקציה מרצונו האישי בלבד.

  1. אבטחת מידע

מיוזיק ינקוט בכל הצעדים הסבירים לאבטחת המידע הנמסר על ידי משתמש . יחד עם זאת מיוזיק אינו יכול לאבטח את מערכות המידע והתקשורת אבטחה מושלמת מפני חדירות בלתי מורשות ושימוש אסור של צדדים שלישיים. לפיכך מיוזיק לא ישא בכל אחריות, ישירה או עקיפה, במקרים של גילוי ושימוש במידע הנמסר על ידך הנובע, במישרין או בעקיפין, מחדירות בלתי מורשות של אחרים או כתוצאה ממעשים ו/או מחדלים אשר אינם בשליטת מיוזיק.

  1. דין וסמכות שיפוט

3.1. על השימוש באתר מיוזיק יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל.

3.2. מקום השיפוט הבלעדי והייחודי בגין כל ענין הנובע מהשימוש באתר מיוזיק לרבות השירותים שניתנים באמצעות הרשמה לאתר ולרבות העיתון הדיגיטלי, הוא אך ורק בבתי המשפט המוסמכים בבאר שבע.

X